Vad är att vara nyfiken?

  Att vilja veta mer än det som redan är givet.

  Att visa intresse för det som står framför dig.

  Att vara en god lagspelare.

  En entreprenör behöver vara nyfiken till exempel, våga vara sårbar och ställa alla frågorna som tar en framåt i projektet. Att hålla en fest eller en kurs kräver även en dos av nyfikenhet. Eller vad tror du?

   

  Vilka egenskaper krävs för att vara nyfiken?

  Du är säker på att du inte vet allt.

  Du har inga problem med att inte veta allt

  Du är ödmjuk.

  Det är ju okej att inte ha allt klart för sig, utan se skapandet som en process. Det börjar med en idé, eller kanske till och med ett behov. Du vill dela med dig av en kunskap eller färdighet, eller kanske en upplevelse. Först behöver du ta reda på vad andra vill veta mer av, vad andra förväntar sig.

   

  Varför vill du vara nyfiken?

  Du lär dig genom att ställa frågor.

  Du tar reda på information så att du lättare kan hantera saker.

  Du möter människor.

  Du blir berikad av att lära känna hur andra fungerar, vad som driver dem, vad ni har gemensamt och vad som skiljer sig åt. Att hålla events, kurser, upplevelser eller andra tillställningar är tillfredställande på många vis.

  Tveka inte, bli del av Hänga, du kommer inte ångra dig!

   

  “I have no special talent. I am only passionately curious.”

  Albert Einstein

   

   

   

   

   

  Have others join the Hänga Tribe!